Centrum laserové terapie disponuje materiálním a personálním vybavením, umožňujícím poskytovat veškeré formy laseroterapie v dutině ústní, které nabízí současný stav poznání v tomto oboru. Širokou škálou laserů různých vlnových délek můžeme řešit řadu problémů postihujících nejen tvrdé a měkké tkáně dutiny ústní, ale i struktury s ústní dutinou související. Některé zákroky mohou být variantou klasických postupů, kdy na rozdíl od nich přinášejí různé formy výhod. Jindy se jedná o zcela jedinečnou formu ošetření, která se od klasické metody zásadním způsobem liší. Vždy jsou vedeny snahou o co nejšetrnější, cílené a současně nejefektivnější vyřešení daného problému.

Doc.MUDr. Pavel Poleník,CSc.

40 let praxe ve stomatologii.

15 let práce s lasery pro aplikace v dutině ústní, školitel klinického použití laserů.

Studium na Laserové akademii ve Vídni - držitel Master degree in oral laser applications

Člen Society of Oral Laser Application (SOLA)

Předseda české divize SOLA -Czesola

Člen World Clinical Laser Institute

Člen World Federation of Laser Dentistry

Autor a spoluautor monografií o použití laserů ve stomatologii